Privacyverklaring

Comello-Art is de organisatie waar zowel Comello-Art als Comello-Schilderacademie onder valt. Overal waar in
de tekst Comello-Art staat, wordt zowel Comello-Art als Comello-Schilderacademie bedoelt.
Comello-Art gevestigd aan Koopweg 36 in Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Comello-Art verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, indien
zakelijk noodzakelijk / wettelijk verplicht:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Comello-Art verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze mails
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over van onze diensten en producten
 • Het goed laten verlopen van Comello-Art Themawedstrijd online (stemmen)
  -Het optimaliseren van de website

Geautomatiseerde besluitvorming

Comello-Art neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Comello-Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een algemene bewaartermijn van minimaal zeven
kalenderjaren.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Comello-Art gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Comello-Art gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies
die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw
eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geĂŻnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-
wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Atelier Comello-art, Postadres:
Vliegdenweg 13, Koopweg 36
1406 MX Bussum 1402 PE Bussum

0617704781 – www.comello-art.nl – info@comello-art.nl

Delen van persoonsgegevens met derden


Comello-Art verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hieronder een overzicht van de (AVG-proof) partijen waarmee Comello-Art samenwerkt:
SiteGround (hosting)
Mailchimp (versturen van mailings)
WordXPression (beheer en onderhoud van de Schildersacademie)


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Comello-Art heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@comello-art.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Comello-Art wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Comello-Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op via info@Comello-Art.